Suomen Luotto-osuuskunta

Osuuskunnan kokous

Varsinainen osuuskunnan kokous pidetään vuosittain ennen kesäkuun loppua osuuskunnan kotipaikassa. Kokouksen kutsuu koolle hallitus.

Ylimääräinen osuuskunnan kokous pidetään, milloin hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai milloin se muuten on lain

Osuuskunnan kokouksissa jäsenellä on yhtä monta ääntä kuin sillä on osuuksia.

Varsinaisen osuuskunnan kokouksen 26.4.2023 päätökset

 • vahvistettiin tilikauden 1.1-31.12.2022 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 • valittiin erovuoroiset hallituksen jäsenet Jari Annala ja Minna Hammar uudelleen hallitukseen toimikaudeksi 2023-2026
 • valittiin tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on nimennyt päävastulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juha-Pekka Mylenin
 • todettiin jakokelpoisen vapaan oman pääoman olleen taseen 31.12.2022 mukaan 9.823.918,93 euroa ja päätettiin maksaa päätöksentekohetkellä jäsenluetteloon merkityille jäsenille osuuspääoman korkoa 140,00 euroa osuudelta, eli yhteensä n. 9,2 milj. euroa; korko päätettiin maksaa 27.4.2023

Ylimääräisen osuuskunnan kokouksen 6.9.2022 päätökset

Päätettiin lisätä sääntöjen 4 §:ään kohta, jonka mukaan osuuskunnasta voidaan erottaa sellainen oikeushenkilömuotoinen jäsen, joka on lopettanut toimintansa ja joka on poistettu kaupparekisteristä.

Varsinaisen osuuskunnan kokouksen 28.4.2022 päätökset

 • vahvistettiin tilikauden 1.1-31.12.2021 tilinpäätös ja päätettiin, ettei taseen 31.12.2021 perusteella makseta korkoa osuuspääomalle
 • myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1-31.12.2021
 • valittiin erovuoroiset hallituksen jäsenet Ali Felin ja Hannele Karhulahti uudelleen hallitukseen toimikaudeksi 2022-2025
 • valittiin hallituksesta eronneen Pekka Nuuttilan tilalle hallituksen jäseneksi Minna Hammar toimikaudeksi 2022-2023
 • valittiin tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on nimennyt päävastulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juha-Pekka Myle'nin

Varsinaisen osuuskunnan kokouksen 17.8.2021 päätökset

 • vahvistettiin tilikauden 1.1-31.12.2020 ja osatilikauden 15.7.2021 tilinpäätökset
 • todettiin jakokelpoisten omien varojen olleen 15.7.2021 taseen mukaan 20 182 731,21 euroa ja päätettiin maksaa korkoa osuuspääomalle 270 euroa osuudelta, eli yhteensä n. 18,2 milj. euroa
 • myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1-31.12.2020
 • valittiin erovuoroiset hallituksen jäsenet Jukka Erlund ja Tiia Tuovinen uudelleen hallitukseen toimikaudeksi 2021-2024
 • valittiin tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juha-Pekka Myle'nin

Varsinaisen osuuskunnan kokouksen 12.8.2020 päätökset

 • vahvistettiin tilikauden 1.1-31.12.2019 toimintakertomus ja tilinpäätös, joka sisältää taseen ja tuloslaskelman liitetietoineen
 • todettiin jakokelpoisten omien varojen olleen 3 065 568,21 euroa (45,48 euroa/osuus) ja päätettiin, ettei taseen 31.12.2019 perusteella makseta korkoa osuuspääomalle
 • myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja toimitusjohtajalle
 • valittiin erovuoroiset hallituksen jäsenet Jari Annala ja Pekka Nuuttila uudelleen hallitukseen vuonna 2023 päättyväksi toimikaudeksi ja Tiia Tuovinen uudeksi hallituksen jäsneksi vuonna 2021 päättyväksi toimikaudeksi
 • valittiin tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juha-Pekka Mylénin
 • päätettin muuttaa sääntöjen 5, 10, 12, 17 ja 19 §:iä sekä poistaa säännöistä 6,7 ja 8 §:t
 • päätettiin alentaa osuuspääoma 6 740 300 eurosta 674 030 euroon jakamalla jäsenille 90 euroa osuudelta eli yhteensä 6 066 270 euroa. Jakaminen toteutetaan vuoden kuluttua sen tilikauden päättymisestä, jonka aikana osuuspääoman alentaminen merkitään kaupparekisteriin
 • päätettiin purkaa 947 581 suuruinen vararahasto jakokelpoiseen omaan pääomaan

Varsinaisen osuuskunnan kokouksen 16.4.2019 päätökset

 • vahvistettiin tilikauden 1.1-31.12.2018 toimintakertomus ja tilinpäätös, joka sisältää taseen ja tuloslaskelman liitetietoineen
 • todettiin jakokelpoisten omien varojen olevan 412 016,70 euroa ja päätettiin, ettei tilinpäätöksen 31.12.2018 perusteella makseta korkoa osuuspääomalle
 • myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 • valittiin erovuoroiset hallituksen jäsenet Ali Felin ja Hannele Karhulahti uudelleen hallitukseen vuonna 2022 päättyväksi toimikaudeksi
 • valittiin tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juha-Pekka Mylénin

Varsinaisen osuuskunnan kokouksen 26.4.2018 päätökset

 • vahvistettiin tilikauden 1.1.-31.12.2017 toimintakertomus ja tilinpäätös, joka sisältää taseen ja tuloslaskelman liitetietoineen
 • todettiin jakokelpoisten omien varojen olevan 426 897,65 euroa,ja päätettiin, ettei tilinpäätöksen perusteella makseta korkoa osuuspääomalle
 • myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 • muutettiin osuuskunnan sääntöjä siten, että hallituksen jäsenten vähimmäismäärä alennettiin kuuteen ja enimmäismäärä kymmeneen sekä tarkistettiin osuuskunnan ruotsinkielisen toiminimen kieliasua
 • valittiin erovuoroiset hallituksen jäsenet Jukka Erlund ja Tony Vepsäläinen uudelleen hallitukseen vuonna 2021 päättyväksi toimikaudeksi 
 • valittiin tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juha-Pekka Mylénin

Varsinaisen osuuskunnan kokouksen 28.3.2017 päätökset

 • vahvistettiin tilikauden 1.1.-31.12.2016 toimintakertomus ja tilinpäätös, joka käsittää taseen ja tuloslaskelman liitetietoineen
 • todettiin jakokelpoisten omien varojen olevan 39 282 013,82 euroa ja päätettiin maksaa korkoa 570 euroa/osuus
 • myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 • valittiin erovuoroiset hallituksen jäsenet Jari Annnala, Pekka Nuuttila ja Kasperi Saari uudelleen vuonna 2020 päättyväksi toimikaudeksi
 • valittiin tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Paula Pasasen

Varsinaisen osuuskunnan kokouksen 1.4.2016 päätökset

 • vahvistettiin tilikauden 1.1.-31.12.2015 tilinpäätös, joka käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen
 • todettiin jakokelpoisten omien varojen olevan 4 585 865,79 euroa (68,04 euroa/osuus) ja päätettiin olla maksamatta korkoa osuuspääomalle
 • myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 • valittiin erovuoroiset hallituksen jäsenet Ali Feli, Hannele Karhulahti ja Pasi Kämäri uudelleen vuonna 2019 päättyväksi toimikaudeksi
 • valittiin tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Paula Pasasen.

 

Varsinaisen osuuskunnan kokouksen 23.3.2015 päätökset

 • vahvistettiin tilikauden 1.1.-31.12.2014 tilinpäätös, joka käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen
 • todettiin jakokelpoisten omien varojen olevan 1 919 980,38 euroa (28,49 euroa/osuus) ja päätettiin olla maksamatta korkoa osuuspääomalle
 • myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 • valittiin erovuoroiset hallituksen jäsenet Jukka Erlund ja Tony Vepsäläinen uudelleen vuonna 2018 päättyväksi toimikaudeksi
 • valittiin tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Paula Pasasen.

Varsinaisen osuuskunnan kokouksen päätökset 28.4.2014

Tilinpäätöksen 2013 vahvistaminen

 • vahvistettiin tilikauden 1.1.-31.12.2013 tilinpäätös, joka sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen.
 • todettiin jakokelpoisten varojen olevan noin 83,2 miljoonaa euroa.
 • myönnettiin vastuuvapaus hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2013.

Koronmaksu 1 200 euroa/ osuus

 • päätettiin maksaa jäsenille korkoa 1 200 euroa/osuus eli yhteensä 80,9 miljoonaa euroa.
 • korko maksetaan jäsenille, jotka on merkitty jäsenluetteloon päätöksentekohetkellä 28.4.2014.
 • todettiin, että osuuskunta säilyy maksukykyisenä koron maksamisesta huolimatta.
 • korko maksetaan perjantaina 23.5.2014.

Valinnat

 • valittiin erovuoroiset hallituksen jäsenet Pekka Nuuttila, Jari Annala ja Kasperi Saari uudelleen vuonna 2017 päättyväksi toimikaudeksi sekä uutena jäsenenä Ali Felin vuonna 2016 päättyväksi toimikaudeksi.
 • päätettiin valita osuuskunnan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on nimennyt vastuulliseksi tarkastajaksi KHT Paula Pasasen.

Tutustu kokouksen asiakirjoihin

Osuuskunnan jäsenkirje 14.2.2014

Osuuskunnan ylimääräinen kokous 30.12.2013

Suomen Luotto-osuuskunnan ylimääräinen kokous 30.12.2013 päätti alentaa osuuskunnan vararahastoa enintään 46 miljoonalla eurolla ja siirtää alennetun määrän ylijäämää vastaavaan rahastoon.

Kokousasiakirjat

Osuuskunnan ylimääräisen kokouksen 1.11.2013 päätökset

- Koronmaksu 400 euroa/osuus

 • Kokouksessa päätettiin maksaa jäsenille korkoa 400 % eli 400 euroa/osuus.
 • Korko maksetaan jäsenille, jotka on merkitty jäsenluetteloon päätöksentekohetkellä 1.11.2013.
 • Korko maksetaan 27.11.2013.
 • Todettiin, että osuuskunta säilyy maksukykyisenä koron maksamisesta huolimatta.

- Muutos hallituksen kokoonpanossa

 • Hallituksen jäsen Johanna Lamminen on eronnut hallituksen jäsenyydestä 31.8.2013 lukien.
 • Kokouksessa päätettiin valita Johanna Lammisen tilalle hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen Hannele Koskela Danske Bank Oyj:stä.

Kokousasiakirjat

Päätösesitykset

Varsinaisen osuuskunnan kokouksen päätökset 16.4.2013

- Tilinpäätöksen 2012 vahvistaminen

 • kokouksessa vahvistettiin tilikauden 1.1.-31.12.2012 tilinpäätös, joka sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen.
 • kokouksessa esiteltiin myös tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä.
 • kokouksessa todettiin tilinpäätöksen mukainen jakokelpoinen ylijäämä noin 134,1 miljoonaa euroa.
 • kokouksessa myönnettiin vastuuvapaus hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille tilikaudelta 2012.
 • sisältää mm. hallituksen toimintakertomuksen, taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman.

- Koronmaksu 1000 euroa/ osuus

 • kokouksessa päätettiin maksaa jäsenille korkoa 1000 % eli 1000 euroa/osuus.
 • korko maksetaan jäsenille, jotka on merkitty jäsenluetteloon päätöksentekohetkellä 16.4.2013.
 • korko maksetaan 22.4.2013.
 • todettiin, että osuuskunta säilyy maksukykyisenä koron maksamisesta huolimatta.

- Sääntömuutokset

 • kokouksessa päätettiin tehdä sääntöihin muutoksia sen johdosta, että osuuskunta ei enää tarjoa palveluita itse tai tytäryhtiönsä toimesta.
 • sääntöihin tehtiin lisäksi muutoksia sen johdosta, että hallintoneuvosto päätettiin lakkauttaa yhtiöelimenä.
 • muut sääntömuutokset ovat teknisluontoisia täsmennyksiä.
Päivitetty Tulosta Takaisin ylös

© Suomen Luotto-osuuskunta | Y-tunnus: 0201646-0 | c/o Heikki Vitie, Selkänuotankuja 5 B, 02230 Espoo, Finland | Tietoa sivustosta