Suomen Luotto-osuuskunta

Om andelslaget

Aktuellt

Andelslagets huvudsakliga uppgift

Finlands Kreditandelslags huvudsakliga uppgift är att förvalta sina tillgångar och kapital till förmån för andelslagets medlemmar. Andelslaget har c. 18 100 medlemmar och de har sammanlagt c. 65.7.00 andelar. En andels nominella värde är 10 euro. Andelskapitalets mängd är c. 0,7 mijoner euro. 

Ränta på andelskapitalet

Andelslaget har betalat ränta på andelskapitalet 935 euro år 2012, 1.400 euro år 2013, 1.200 euro år 2014 , 570 euro år 2017 och 270 euro år 2021, eller hittils sammanlagt  4.375 euro per en andel. 

Andelslagets nya kontaktuppgifter

Andelslagets kontaktuppgifter:

  • Internet: www.luottoosuuskunta.fi
  • E-post: palaute@luottoosuuskunta.fi
  • Telefon: 040 5077817 (öppet vardagar från 9 till 15)
  • Brevpost: Finlands Kreditandelslag, c/o Heikki Vitie, Fjärdnotsgränden 5 B, 02230 Esbo

 

Medlemmensbreven

Läs medlemmensbreven och meddelanden

Läs meddelandet till medlemmarna 3.3.2017

Läs meddelandet till medlemmarna 14.2.2014

Läs den extra ordinarie andelstämmans beslut (på finska) 

Läs styrelsens preliminära plan för fördelningen av tillgångar (på finska)

Meddelande till medlemmarna 14.2.2014

Meddelande till medlemmarna 22.10.2013

Meddelande till medlemmarna 18.3.2013

Medlemsbrevet 19.11.2012

Medlemsbrevet 14.8.2012

Historia

Luottokunta bildades på 1960-talet, då köpmännen och bankerna på Alexandersgatan i Helsingfors ville göra betalningarna smidigare. Det fanns ett klart behov av ett gemensamt betalmedel och en centraliserad hantering av betalningarna. Då lanserades OK-kortet, Luottokuntas första lösning för behändigare betalningsrutiner.

Luottokuntas tjänster utvecklades kraftigt under decenniernas lopp. Business Eurocard-korten för företag infördes på 1970-talet och ungefär samtidigt togs Lunchsedlarna, som även stöder arbetshälsan, i bruk på många finländska arbetsplatser. Visa-korten infördes i produktsortimentet i början av 1980-talet. De senaste medlemmar i produktfamiljen är Virikeseteli (2009), Lunchkort (2011) och Virikekort (2012).

Luottokunta överlämnade verksamheten till Luottokuntas helägda dotterbolag Eurocard Oy den 1 april 2012. Namnet på Eurocard Oy ändrades till Luottokunta Oy och namnet på andelslaget till Finlands Kreditandelslag.

Nets köpte Luottokunta

Den 14 august 2012 offentliggjordes en företagsaffär där Finlands Kreditandelslag säljer hela aktiestocken i sitt dotterbolag Luottokunta Oy till Nets Holding A/S.

Läs medlemsbreven

Medlemsbrev 14.8.2012

Medlemsbrev 19.11.2012 

Finlands Kreditandelslag idag

Andelslaget fokuserar på tillgångsallokering till sina medlemsföretag. Efter fördelningen av tillgångar skall andelslaget upplösas enligt frivillig likvidationsförfarande.

Kooperativets stadgar

Kooperativets stadgar (på finska)

Päivitetty Tulosta Takaisin ylös

© Suomen Luotto-osuuskunta | Y-tunnus: 0201646-0 | c/o Heikki Vitie, Selkänuotankuja 5 B, 02230 Espoo, Finland | Tietoa sivustosta