Suomen Luotto-osuuskunta

Jäsenyys ja osuudet

Suomen Luotto-osuuskunnalla on vajaat 20 000 jäsentä niillä on osuuksia yhteensä 67 400 kappaletta. Suurimmat osuudenomistajat ovat Nordea (27%), OP (17%), Danske Bank (9%), Kesko (6%) ja SOK (6%). Yhden osuuden omistavia jäseniä on yli 19 000.

Jäsentiedotteet

Jäsenyyteen liittyvistä asioista on tiedotettu jäsenille seuraavasti:

Jäsentiedote 03.03.2017

Jäsentiedote 14.2.2014

Jäsentiedote 22.10.2013

Jäsentiedote 18.3.2013

Jäsenkirje 14.8.2012

Jäsenkirje 19.11.2012

Osuuden siirtäminen

Kuten jäsenkirjeessä 19.11.2012 on todettu, osuuskunta ei vuonna 2012 tehdyn liiketoimintakaupan jälkeen ole ottanut uusia jäseniä eikä myöskään erottanut jäseniään. Osuus voidaan kuitenkin siirtää nk. yleisseuraannon perusteella. Siten esim. yhtiön purkautuessa osuus voidaan sirtää purun yhteydessä yhtiön osakkaalle tai yhtiömiehelle. Samoin silloin kun toiminimiyrittäjä lopettaa liiketoiminnan, voidaan osuus siirtää yrittäjän henkilökohtaisiin nimiin. Siirretyn osuuden jäsenrekisteriin merkitsemistä varten tarvitaan purku-/lakkautusasiakirja kaupparekisteriotteineen sekä allekirjoitettu ilmoitus uudesta pankkitilistä.

Varojen jakosuunnitelma

Suomen Luotto-osuuskunta myi pääasiassa luottokortteihin ja muuhun maksamiseen perustuneen liiketoimintansa vuonna 2012 tanskalaiselle Nets-konsernille. Saatu kauppahinta ja osuuskunnan muu varallisuus on suurelta osin jaettu jäsenille vuosina 2012-2017. Jäljellä olevasta varojenjaosta tullaan päättämään kulloinkin osuuskunnan kokouksissa.

Osuuspääoman korkoa on maksettu yhtä osuutta kohden 935 euroa joulukuussa 2012, 1 000 euroa huhtikuussa 2013, 400 euroa joulukuussa 2013, 1 200 euroa toukokuussa 2014 ja 570 euroa maalis-huhtikuun vaihteessa 2017. Korkoa on siten maksettu yhteensä 4 105 euroa yhdeltä osuudelta.

Vuoden 2017 päättyessä jakokelpoinen vapaa oma pääoma oli vain n. 6 euroa yhtä osuutta kohden, joten vuonna 2018 ei ole tarkoitus maksaa korkoa osuuspääomalle. Myöskään vuonna 2018 osuuskunnalle ei ole odotettavissa merkittäviä tuloeriä.

Osuuskunta on saamassa vuonna 2019 Visa Inc.:lta arviolta noin 2 milj. euroa. Sen lisäksi osuuskunta omistaa 14 578 kpl Visan C-osakkeita, jotka on tarkoitus muuntaa Visan A-osakkeiksi kesällä 2020 ja sen jälkeen realisoida. Osakkeiden laskennallinen arvo oli vuoden 2017 päättyessä n. 19 milj. euroa. Kummankin Visa-erän lopulliseen raha-arvoon liittyy epävarmuutta. 

Verotus

Yhtiömuotoiselle jäsenyritykselle osuuspääoman korko on verovapaata tuloa elinkeinoverolain perusteella (EVL 6a§, ks. tarkemmin verohallinnon ohjeet).

Toiminimenä liike- tai ammattitoimintaa harjoittaville yrittäjille ja muille luonnollisille henkilöille ja kuolinpesille on vuonna 2017 maksetusta korosta ollut 25% veronalaista pääomatuloa ja 75% verovapaata tuloa. Sitä ennen maksetut korot ovat olleet myös näille koronsaajille pääsääntöisesti verovapaata tuloa.

Lisätietoja www.vero.fi.

 

 


 

 

                   
    Tekstiruutu: Viitteellinen aikataulu varojenjakamiselle ja Osuuskunnan purkamiseksi
 
  Pyöristetty suorakulmio: Nets Holding A/S maksoi Luottokunta Oy:n osakkeiden kauppahinnan 170 milj. €
    Pyöristetty suorakulmio: Visa Inc. ilmoitti lunastavansa Visa Europe Ltd:n osakkeet
      Pyöristetty suorakulmio: Osuuskunta saa arviolta muutamia kymmeniä miljoonia euroja   Pyöristetty suorakulmio: Osuuskunta saa mahdollisen tuottoeron Visa-järjestelystä
 
 
 
   

 

Päivitetty Tulosta Takaisin ylös

© Suomen Luotto-osuuskunta | Y-tunnus: 0201646-0 | c/o Heikki Vitie, Selkänuotankuja 5 B, 02230 Espoo, Finland | Tietoa sivustosta