Suomen Luotto-osuuskunta

Jäsenyys ja osuudet

Suomen Luotto-osuuskunnalla on noin 18 100 äsentä niillä on osuuksia yhteensä noin 65 700 kappaletta. Suurimmat osuudenomistajat ovat Nordea Bank Abp (28%), OP Yrityspankki Oyj (17%), Danske Bank A/S, Suomen sivuliike (9%), Kesko Oyj (6%) ja SOK (6%).

Jäsentiedotteet

Jäsenyyteen liittyvistä asioista on tiedotettu jäsenille seuraavasti:

Jäsentiedote 23.3.2023

Jäsentiedote 30.7.2021

Jäsentiedote 03.03.2017

Jäsentiedote 14.2.2014

Jäsentiedote 22.10.2013

Jäsentiedote 18.3.2013

Jäsenkirje 14.8.2012

Jäsenkirje 19.11.2012

Osuuden siirtäminen

Kuten jäsenkirjeessä 19.11.2012 on todettu, osuuskunta ei vuonna 2012 tehdyn liiketoimintakaupan jälkeen ole ottanut uusia jäseniä eikä myöskään erottanut jäseniään muuten kuin erottamalla v. 2022 1664 kpl toimintanasa lakkauttanutta ja kaupparekisteristä poistettua oikeushenkilöjäsentä. Jäsenosuus voidaan kuitenkin siirtää nk. yleisseuraannon perusteella. Siten esim. yhtiön purkautuessa osuus voidaan sirtää purun yhteydessä yhtiön osakkaalle tai yhtiömiehelle. Samoin silloin kun toiminimiyrittäjä lopettaa liiketoiminnan, voidaan osuus siirtää yrittäjän henkilökohtaisiin nimiin. Siirretyn osuuden jäsenrekisteriin merkitsemistä varten tarvitaan purku-/lakkautusasiakirja kaupparekisteriotteineen, allekirjoitettu ilmoitus uudesta pankkitilistä sekä sen henkilön henkilötunnus, jonka nimiin jäsenyys siirretään.

Varojen jakaminen

Suomen Luotto-osuuskunta myi pääasiassa luottokortteihin ja muuhun maksamiseen perustuneen liiketoimintansa vuonna 2012 tanskalaiselle Nets-konsernille. Saatu kauppahinta ja osuuskunnan muu varallisuus on suurelta osin jaettu jäsenille vuosina 2012-2021. Jäljellä olevasta varojenjaosta tullaan päättämään kulloinkin osuuskunnan kokouksissa.

Osuuspääoman korkoa on maksettu yhtä osuutta kohden 935 euroa joulukuussa 2012, 1 000 euroa huhtikuussa 2013, 400 euroa joulukuussa 2013, 1 200 euroa toukokuussa 2014, 570 euroa maalis-huhtikuun vaihteessa 2017, 270 euroa elokuussa 2021 ja 140 euroa huhtikuussa 2023.  Korkoa on siten maksettu yhteensä 4 515 euroa yhdeltä osuudelta.

Osuuspääomaa on palautettu 90 euroa/osuus 4.1.2022.

Verotus

Yhtiömuotoiselle jäsenyritykselle osuuspääoman korko on verovapaata tuloa elinkeinoverolain perusteella (EVL 6a§, ks. tarkemmin verohallinnon ohjeet).

Toiminimenä liike- tai ammattitoimintaa harjoittaville yrittäjille ja muille luonnollisille henkilöille ja kuolinpesille on vuosina 2017  ja 2021maksetuista koroista ollut 25% veronalaista pääomatuloa ja 75% verovapaata tuloa. Sitä ennen maksetut korot ovat olleet myös näille koronsaajille pääsääntöisesti verovapaata tuloa.

Lisätietoja www.vero.fi.

 

 


 

 

                   
    Tekstiruutu: Viitteellinen aikataulu varojenjakamiselle ja Osuuskunnan purkamiseksi
 
  Pyöristetty suorakulmio: Nets Holding A/S maksoi Luottokunta Oy:n osakkeiden kauppahinnan 170 milj. €
    Pyöristetty suorakulmio: Visa Inc. ilmoitti lunastavansa Visa Europe Ltd:n osakkeet
      Pyöristetty suorakulmio: Osuuskunta saa arviolta muutamia kymmeniä miljoonia euroja   Pyöristetty suorakulmio: Osuuskunta saa mahdollisen tuottoeron Visa-järjestelystä
 
 
 
   

 

Päivitetty Tulosta Takaisin ylös

© Suomen Luotto-osuuskunta | Y-tunnus: 0201646-0 | c/o Heikki Vitie, Selkänuotankuja 5 B, 02230 Espoo, Finland | Tietoa sivustosta