Suomen Luotto-osuuskunta

Hallinto

Hallitus

Osuuskuntaa edustaa ja sen toimintaa johtaa hallitus, paitsi mikäli osuuskunnan johtaminen lain tai näiden sääntöjen mukaan on toimitusjohtajan tehtävä.

Hallitus valitsee osuuskunnan toimitusjohtajan ja määrää hänen palkkaetunsa.

Hallitus päättää toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten välisestä tehtäväjaosta ja oikeudesta edustaa osuuskuntaa sekä huolehtii osuuskunnan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä vahvistamansa työjärjestyksen mukaisesti.

Hallitukseen kuuluu kuudesta (6) kymmeneen (10) jäsentä, joista mikäli mahdollista, kolmesta (3) viiteen (5) on vähittäispankkitoimintaa harjoittavien pankkien ja kolmesta (3) viiteen (5) muiden jäsenien edustajia siten, että jäseninä olevat pankit sekä muiden jäsenien edustamat eri toimialat tulevat mahdollisimman tasapuolisesti otetuiksi huomioon.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy siihen varsinaisen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään kolmen vuoden kuluttua jäseneksi valitsemisesta.

Kesken toimikautta valitun hallituksen jäsenen toimikausipäättyy samanaikaisesti kuin hänen edeltäjänsä toimikausi olisi päättynyt.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä.

 

Hallituksen jäsenet

Minna Hammar, Nordea Bank Abp, puheenjohtaja, toimikausi 2023-2026
Tiia Tuovinen, OP Ryhmä, varapuheenjohtaja, toimikausi 2021-2024
Jari Annala, SOK, toimikausi 2023-2026  
Jukka Erlund, Kesko Oyj, toimikausi 2021-2024  
Ali Felin, Monninkylän Kulmapuoti Tmi, toimikausi 2022-2025
Hannele Karhulahti, Danske Bank A/S, toimikausi 2022-2025  

Osuuskunnan toimitusjohtaja

Osuuskunnalla on toimitusjohtaja, jonka tehtävänä on hoitaa osuuskunnan päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Suomen Luotto-osuuskunnan toimitusjohtaja on rahoitusneuvos Heikki Vitie. Hän on koulutukseltaan varatuomari ja ekonomi.


Päivitetty Tulosta Takaisin ylös

© Suomen Luotto-osuuskunta | Y-tunnus: 0201646-0 | c/o Heikki Vitie, Selkänuotankuja 5 B, 02230 Espoo, Finland | Tietoa sivustosta