Suomen Luotto-osuuskunta

Ajankohtaista

Varsinaisen osuuskunnan kokouksen päätökset

Suomen Luotto-osuuskunnan varsinainen osuuskunnan kokous pidettiin 26.4.2023. Kokous mm. vahvisti vuoden 2022 tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, valitsi uudelleen hallituksen jäseniksi Jari Annalan ja Minna Hammarin vuoteen 2026 asti ja valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juha-Pekka Mylenin. Lisäksi kokous päätti maksaa päätöksentekohetkellä jäsenluetteloon merkityille jäsenille osuuspääoman korkoa 140,00 euroa osuudelta. Korko on maksettu 27.4.2023.

Tilinpäätös 2022

Tilintarkastuskertomus 2022

Visa-osakkeet

Osuuskunta omistaa 14 578 kpl Visa Inc.:n myyntirajoitteisia C-sarjan osakkeita, joiden perusteella osuuskunnalla on oikeus saada pörssissä noteerattavia Visan A-osakkeita. Osuuskunta on tähän mennessä saanut n. 146 300 kpl A-osakkeita ja sillä on viimeksivahvistetun muuntokertoimen (3,634) mukaan laskettuna oikeus saada niitä vielä n. 53.000 kpl. Osakkeet voi saada yhdessä tai useammassa erässä aikaisintaan v. 2024 ja viimeistään v. 2028. Osuuskunnan omistamien Visa-osakkeiden laskennallinen arvo oli 31.12.2022 n. 10,3 milj. euroa, mutta se voi huomattavastikin vaihdella. Ks. lähemmin v. 2022 tilinpäätös, s. 7.

Osuuden arvo

Suomen Luotto-osuuskunnan taseen 31.12.2022 ja edellä mainittujen Visa-osakkeiden omistuksen perusteella voidaan arvioida, että osuuskunnan yhden osuuden laskennallinen arvo on suuruusluokkaa 150-200 euroa edellä todetun 140 euron osuuspääoman koronmaksun jälkeen. Visa-osakkeiden  arvoon liittyvän epävarmuuden vuoksi SLOK:n yhden osuuden arvo voi selvästikin poiketa tästä, kun osuuskunta aikanaan puretaan.

Päivitetty Tulosta Takaisin ylös

© Suomen Luotto-osuuskunta | Y-tunnus: 0201646-0 | c/o Heikki Vitie, Selkänuotankuja 5 B, 02230 Espoo, Finland | Tietoa sivustosta