Suomen Luotto-osuuskunta

Ajankohtaista

Varsinaisen osuuskunnan kokouksen koolle kutsuminen

Suomen Luotto-osuuskunnan varsinainen osuuskunnan kokous pidetään torstaina 25.4.2024 alkaen klo 10:00 hotelli Vaakunan tiloissa, Asema-aukio 2, Helsinki. Kokouksessa käsitellään osuuskunnan säännöissä varsinaisen osuuskunnan kokouksen päätettäviksi määrätyt asiat, kuten vahvistetaan edellisen tilikauden tilinpäätös, päätetään vastuuvapaudesta tilivelvollisille, määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä ja palkkiot sekä valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja. 

Kokousasiakirjat ovat oheisina. 

Jäsenen tulee ilmoittaa osallistumisestaan kokoukseen viimeistään keskiviikkona 24.4.2024 klo 15:00 joko puhelimitse numeroon 040-5077817 tai sähköpostitse osoitteeseen palaute@luottoosuuskunta.fi.

Tilinpäätös 2023

Tilintarkastuskertomus 2023

Visa-osakkeet

Osuuskunta omistaa 14 578 kpl Visa Inc.:n myyntirajoitteisia C-sarjan osakkeita, joiden perusteella osuuskunnalla on oikeus saada pörssissä noteerattavia Visan A-osakkeita. Osuuskunta on tähän mennessä saanut n. 146 300 kpl A-osakkeita ja sillä on tämänhetkisen tiedon mukaan oikeus saada niitä vielä hieman vajaat 53.000 kpl. Osakkeet voi saada yhdessä tai useammassa erässä aikaisintaan tänä vuonna ja viimeistään v. 2028. Osuuskunnan omistamien Visa-osakkeiden laskennallinen arvo oli 31.12.2023 n. 12,5 milj. euroa, mutta se voi huomattavastikin vaihdella. Ks. lähemmin v. 2023 tilinpäätös, s. 7.

Osuuden arvo

Suomen Luotto-osuuskunnan taseen 31.12.2023 ja edellä mainittujen Visa-osakkeiden omistuksen perusteella voidaan arvioida, että osuuskunnan yhden osuuden laskennallinen arvo on suuruusluokkaa 200 euroa. Visa-osakkeiden  arvoon liittyvän epävarmuuden vuoksi SLOK:n yhden osuuden arvo voi selvästikin poiketa tästä, kun osuuskunta aikanaan puretaan.

Päivitetty Tulosta Takaisin ylös

© Suomen Luotto-osuuskunta | Y-tunnus: 0201646-0 | c/o Heikki Vitie, Selkänuotankuja 5 B, 02230 Espoo, Finland | Tietoa sivustosta