Suomen Luotto-osuuskunta

Ajankohtaista

Varsinaisen osuuskunnan kokouksen pätökset

Suomen Luotto-osuuskunnan varsinainen osuuskunnan kokous pidettiin 25.4.2024. Kokous vahvisteti tilikauden 1.1-31.12.2023 tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä valitsi hallituksen jäseneniksi Jarkko Karjalaisen ja Rami Kinnalan vuosiksi 2024-27. Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juha-Pekka Myle'nin.

Kokous päätti, ettei taseen 31.12.2023 perusteella makseta korkoa osuuspääomalle.

Tilinpäätös 2023

Tilintarkastuskertomus 2023

Visa-osakkeet

Osuuskunta omistaa 14 578 kpl Visa Inc.:n myyntirajoitteisia C-sarjan osakkeita, joiden perusteella osuuskunnalla on oikeus saada pörssissä noteerattavia Visan A-osakkeita. Osuuskunta on tähän mennessä saanut n. 146 300 kpl A-osakkeita ja sillä on tämänhetkisen tiedon mukaan oikeus saada niitä vielä hieman vajaat 53.000 kpl. Osakkeet voi saada yhdessä tai useammassa erässä aikaisintaan tänä vuonna ja viimeistään v. 2028. Osuuskunnan omistamien Visa-osakkeiden laskennallinen arvo oli 31.12.2023 n. 12,5 milj. euroa, mutta se voi huomattavastikin vaihdella. Ks. lähemmin v. 2023 tilinpäätös, s. 7.

Osuuden arvo

Suomen Luotto-osuuskunnan taseen 31.12.2023 ja edellä mainittujen Visa-osakkeiden omistuksen perusteella voidaan arvioida, että osuuskunnan yhden osuuden laskennallinen arvo on suuruusluokkaa 200 euroa. Visa-osakkeiden  arvoon liittyvän epävarmuuden vuoksi SLOK:n yhden osuuden arvo voi selvästikin poiketa tästä, kun osuuskunta aikanaan puretaan.

Päivitetty Tulosta Takaisin ylös

© Suomen Luotto-osuuskunta | Y-tunnus: 0201646-0 | c/o Heikki Vitie, Selkänuotankuja 5 B, 02230 Espoo, Finland | Tietoa sivustosta