Suomen Luotto-osuuskunta

Ajankohtaista

Sääntöjen 4 §:n muuttaminen

Suomen Luotto-osuuskunnan 6.9.2022 pidetty ylimääräinen osuuskunnan kokous päätti muuttaa sääntöjen jäsenen erottamista koskevaa 4 §:ä siten, että pykälään lisättiin uusi 2. kohta, jonka mukaan osuuskunnasta voidaan erottaa sellainen oikeushenkilömuotoinen jäsen, joka on lopettanut toimintansa ja joka on poistettu kaupparekisteristä. Muilta osin säännöt pidettiin ennallaan.

Sääntömuutos on merkitty kaupparekisteriin 13.9.2022.

SLOK Säännöt

Osuuspääoman koronmaksu ja osuuspääoman palautus 

Osuuspääomalle on viimeksi maksettu korkoa 18.8.2021 270 euroa osuudelta, eli yht. noin 18,2 milj. euroa. Jäsenille on 4.1.2022 palautettu osuuspääomaa 90 euroa/osuus. Ks. lähemmin "Jäsentiedote 30.7.2021", joka löytyy näiltä kotisivuilta kohdasta "Jäsenyydet ja osuudet".

Visa-osakkeet

Osuuskunta omistaa 14 578 kpl Visa Inc.:n myyntirajoitteisia C-sarjan osakkeita, joiden perusteella osuuskunnalla on oikeus saada Visan A-osakkeita. Syyskuussa 2020 osuuskunta sai 1000 kpl Visan etuoikeutettuja A-osakkeita, jotka 8.1.2021 muunnettiin pörssissä noteerattaviksi Visan A-osakkeiksi (100 000 kpl) ja myytiin n. 17,5 milj. eurolla. Heinäkuussa 2022 osuuskunta sai 463 kpl sanottuja etuoikeutettuja A-osakkeita, jotka voidaan muuntaa 46 300:ksi Visan pörssiosakkeeksi. Osuuskunnalla on  oikeus edelleen saada vuosina 2024-2028 yhdessä tai useammassa erässä Visan A-osakkeita siten, että pörssiosakkeiden määrä viimeksi vahvistetun muuntokertoinen (3,645) mukaan laskettuna oli 53 136 kpl. SLOK:n omistamien Visa-osakkeiden laskennallinen arvo oli 31.12.2021 n. 19,1 milj. euroa, mutta se voi huomattavastikin vaihdella. Katso tarkemmin vuoden 2021 tilinpäätöksen  s. 7.

Osuuden arvo

Suomen Luotto-osuuskunnan taseen 31.12.2021 ja edellä mainittujen Visa-osakkeiden omistuksen perusteella voidaan arvioida, että osuuskunnan yhden osuuden laskennallinen arvo oli 4.1.2022 toteutetun osuusmaksun palautuksen jälkeen n. 250 euroa. Visa-osakkeiden  arvoon liittyvän epävarmuuden vuoksi SLOK:n yhden osuuden arvo voi selvästikin poiketa tästä, kun osuuskunta aikanaan puretaan.

Päivitetty Tulosta Takaisin ylös

© Suomen Luotto-osuuskunta | Y-tunnus: 0201646-0 | c/o Heikki Vitie, Selkänuotankuja 5 B, 02230 Espoo, Finland | Tietoa sivustosta