Suomen Luotto-osuuskunta

Ajankohtaista

Vuoden 2022 varsinaisen osuuskunnan kokouksen päätökset

Suomen Luotto-osuuskunnan vuoden 2022 varsinainen osuuskunnan kokous pidettiin 28.4.2022. Kokouksessa mm. vahvistettiin tilikauden 1.1-31.12.2021 tilinpäätös, myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimistusjohtajalle mainitulta tilikaudelta,  valittiin erovuoroiset hallituksen jäsnet Ali Felin ja Hannele Karhulahti uudelleen hallitukseen sekä hallituksesta eronneen Pekka Nuuttilan tilalle Minna Hammar. Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juha-Pekka Myle'nin. Kokous päätti, ettei taseen 31.12.2021 perusteella jaeta korkoa osuuspääomalle.

Tilinpäätös 2021

Tilintarkastuskertomus 2021

Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Suomen Luotto-osuuskunnan hallitus on valinnut puheenjohtakseen Minna Hammarin ja varapuheenjohtajakseen Tiia Tuovisen. 

Osuuspääoman koronmaksu ja osuuspääoman palautus 

Osuuspääomalle on viimeksi maksettu korkoa 18.8.2021 270 euroa osuudelta, eli yht. noin 18,2 milj. euroa. Jäsenille on 4.1.2022 palautettu osuuspääomaa 90 euroa/osuus. Ks. lähemmin "Jäsentiedote 30.7.2021", joka löytyy näiltä kotisivuilta kohdasta "Jäsenyydet ja osuudet".

Visa-osakkeet

Osuuskunta omistaa 14 578 kpl Visa Inc.:n myyntirajoitteisia C-sarjan osakkeita, joiden perusteella osuuskunnalla on oikeus saada Visan A-osakkeita. Syyskuussa 2020 osuuskunta sai 1000 kpl Visan etuoikeutettuja A-osakkeita, jotka 8.1.2021 muunnettiin pörssissä noteerattaviksi Visan A-osakkeiksi (100 000 kpl) ja myytiin n. 17,5 milj. eurolla. Osuuskunnalla on  oikeus edelleen saada vuosina 2022-2028 yhdessä tai useammassa erässä Visan A-osakkeita siten, että pörssiosakkeiden määrä viimeksi vahvistetun muuntokertoinen (6,829) mukaan laskettuna oli 99 553 kpl. SLOK:n omistamien C-osakkeiden laskennallinen arvo oli 31.12.2021 n. 19,1 milj. euroa, mutta se voi huomattavastikin vaihdella. Katso tarkemmin vuoden 2021 tilinpäätöksen  s. 7.

Osuuden arvo

Suomen Luotto-osuuskunnan taseen 31.12.2021 ja edellä mainittujen Visa-osakkeiden omistuksen perusteella voidaan arvioida, että osuuskunnan yhden osuuden laskennallinen arvo oli 4.1.2022 toteutetun osuusmaksun palautuksen jälkeen n. 250 euroa. Visa-osakkeiden  arvoon liittyvän epävarmuuden vuoksi SLOK:n yhden osuuden arvo voi selvästikin poiketa tästä, kun osuuskunta aikanaan puretaan.

Päivitetty Tulosta Takaisin ylös

© Suomen Luotto-osuuskunta | Y-tunnus: 0201646-0 | c/o Heikki Vitie, Selkänuotankuja 5 B, 02230 Espoo, Finland | Tietoa sivustosta