Suomen Luotto-osuuskunta

Ajankohtaista

Vuoden 2019 varsinaisen osuuskunnan kokouksen päätökset

Suomen Luotto-osuuskunnan varsinainen osuuskunnan kokous pidettiin 16.4.2019. Kokous vahvisti vuoden 2018 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilivuodelta 2018. Kokous valitsi Ali Felinin ja Hannele Karhulahden uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi 2019-2022 sekä tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juha-Pekka Mylénin. Edelleen kokous päätti, ettei tilinpäätöksen 31.12.2018 perusteella jaeta korkoa osuuspääomalle.

Kokouskutsu

Tilinpäätös 2018

Tilintarkastuskertomus 2018

Visa-erät

Osuuskunta on vielä saamassa Visa Europe Ltd.:n lunastuskorvausta arviolta suuruusluokkaa  kaksi - kolme milj. euroa vuonna 2019. Lisäksi osuuskunta omistaa 14 578 kpl Visa Inc.:n C-sarjan osakkeita, jotka on muunnettavissa New Yorkin pörssissä noteerattaviksi Visa A-osakkeiksi aikaisintaan vuonna 2020 ja joiden laskennallinen arvo vuoden 2018 pääättyessä oli noin 23 milj. euroa. Katso tarkemmin tilinpäätöksen 2018 s. 6.

Osuuden arvo

Vuoden 2018 tilinpäätöksen ja edellä mainittujen Visa-erien perusteella voidaan arvioida, että Suomen Luotto-osuuskunnan yhden osuuden laskennallinen arvo oli vuoden 2018 päättyessä noin 500 euroa. Visa-erien lopullisiin rahamääriin liittyvän epävarmuuden vuoksi yhden osuuden arvo voi selvästikin poiketa tästä, kun osuuskunta aikanaan puretaan. 

Päivitetty Tulosta Takaisin ylös

© Suomen Luotto-osuuskunta | Y-tunnus: 0201646-0 | c/o Heikki Vitie, Selkänuotankuja 5 B, 02230 Espoo, Finland | Tietoa sivustosta