Suomen Luotto-osuuskunta

Ajankohtaista

Varsinainen osuuskunnan kokous 12.8.2020 

Suomen Luotto-osuuskunnan varsinainen osuuskunnan kokous 12.8.2020 vahvisti vuoden 2019 tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1-31.12.2019 ja päätti, ettei taseen 31.12.2019 perusteella jaeta korkoa osuuspääomalle. Lisäksi kokous valitsi Jari Annalan ja Pekka Nuuttilan uudelleen hallitukseen vuonna 2023 päättyväksi toimikaudeksi sekä Tiia Tuovisen hallituksen uudeksi jäseneksi vuonna 2021 päättyväksi toimikaudeksi. Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on nimennyt päävastuulliseksi KHT-tilintarkastajaksi Juha-Pekka Mylénin.

Varsinainen osuuskunnan kokous muutti osuuskunnan sääntöjä sekä päätti osuuspääoman alentamisesta ja vararahaston purkamisesta hallituksen ehdottamalla tavalla. Muutetut säännöt on merkitty kaupparekisteriin 18.8.2020.

Hallituksen järjestäytyminen

Hallitus on valinnut puheenjohtajaksi Pekka Nuuttilan ja varapuheenjohtajaksi Tiia Tuovisen.

SLOK säännöt

Tilinpäätös 2019

Tilintarkastuskertomus 2019

Visa-osakkeet

Osuuskunta omistaa 14 578 kpl Visa Inc.:n myyntirajoitteisia C-sarjan osakkeita, jotka on muunnettavissa New Yorkin pörssissä noteerattaviksi Visa A-osakkeiksi yhdessä tai useammassa erässä vuosina 2020 - 2028. C-osakkeiden laskennallinen arvo vuoden 2019 pääättyessä oli noin 33 milj. euroa. Katso tarkemmin tilinpäätöksen 2019 s. 6.

Osuuden arvo

Vuoden 2019 tilinpäätöksen ja edellä mainittujen Visa-osakkeiden omistuksen perusteella voidaan arvioida, että Suomen Luotto-osuuskunnan yhden osuuden laskennallinen arvo oli vuoden 2019 päättyessä noin 600 euroa. Visa-osakkeiden laskennalliseen arvoon liittyvän epävarmuuden vuoksi SLOK:n yhden osuuden arvo voi selvästikin poiketa tästä, kun osuuskunta aikanaan puretaan. 

Päivitetty Tulosta Takaisin ylös

© Suomen Luotto-osuuskunta | Y-tunnus: 0201646-0 | c/o Heikki Vitie, Selkänuotankuja 5 B, 02230 Espoo, Finland | Tietoa sivustosta